piątek, czerwiec 22, 2018

regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego - www.sklepkropkapl.pl

 

 

1. Dane właściciela sklepu

Sklep internetowy Sklepkropkapl pod adresem www.sklepkropkapl.pl jest prowadzony przez firmę: 
”Al-kor Jacek Borowski” ul.Załogowa 17, 58-557 Gdańsk posiadającą numer identyfikacyjny NIP: 741-152-25-60, REGON 510656214.

 

2. Realizacja zamówieniaa) Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie i akceptacja regulaminu sklepu internetowego Sklepkropkapl przez Kupującego . 
Ze względu na dużą rotację towarów w magazynie oraz fakt, że strona internetowa jest aktualizowana tylko raz w tygodniu istnieje możliwość, że towar dostępny w sklepie internetowym w momencie wpłynięcia zamówienia może być już niedostępny. Firma “Al-kor Jacek Borowski” zastrzega sobie prawo do odstąpienia w takim przypadku od sprzedaży poszczególnych produktów z zamówienia, o czym Klient jest informowany drogą mailową w ciągu 3 dni od daty wpłynięcia zamówienia. Klient podejmuje wtedy decyzję o jego dalszej realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia).
 Za utrudnienia przepraszamy. 

b) W przypadku gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem. 


 

c) Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiona zostanie faktura VAT. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. 


 


3. Dostawy 


Zamówienie dostarczane jest na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej. 

4. Formy płatności: a) za pobraniem:

zapłata w gotówce u pracownika Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej,
 koszt wysyłki paczki jest zależny od gabarytów i ciężaru zakupionego towaru wraz z opakowaniem i jest określony jednorazowo przy każdej jednostce towarowej sklepu.

b) przedpłata na konto: Przedpłatę należy dokonać na poniższy numer konta: 
”Al-kor Jacek Borowski” ul.Załogowa 17, 58-557 Gdańsk 
PeKaO SA nr konta: 04124012711111000014923036. Uwaga! W opisie przelewu należy podać imię i nazwisko Zamawiającego oraz numer zamówienia. 

Koszt wysyłki paczki jest zależny od gabarytów i ciężaru zakupionego towaru wraz z opakowaniem i jest określony jednorazowo przy każdej jednostce towarowej sklepu..

Uwaga!!! wysyłka realizowana jest po wpłynięciu pieniędzy za zamówiony towar na konto firmy “Al-kor Jacek Borowski”. Jeśli w ciągu 7 dni roboczych nie zostanie zaksięgowana wpłata na konto - zamówienie zostaje automatycznie anulowane.


c) dotpay.pl.

Koszt wysyłki paczki jest zależny od gabarytów i ciężaru zakupionego towaru wraz z opakowaniem i jest określony jednorazowo przy każdej jednostce towarowej sklepu.

Uwaga!!! wysyłka realizowana jest po wpłynięciu pieniędzy w kwocie pokrywającej całkowite koszty zakupu za zamówiony towar na konto firmy „Al-kor Jacek Borowski”. Jeśli w ciągu 7 dni roboczych nie zostanie zaksięgowana wpłata na konto - zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 Niepełna wpłata powoduje wstrzymanie realizację złożonego zamówienia.

 

5. Czas realizacji 


a) Termin realizacji zamówienia przez firmę ”Al-kor Jacek Borowski” wynosi max 10 dni roboczych. W przypadku braku towaru klient jest o tym informowany za pomocą poczty elektronicznej.  

b) Firma 
”Al-kor Jacek Borowski” zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeśli okaże się, że na dzień wpłynięcia zamówienia produkt jest niedostępny. O braku towaru Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. 


 

c) czas dostawy - Czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej: 3-5 dni roboczych.

 

6. Koszty

Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym SKLEPKROPKAPL są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki podano osobno w pkt. 4 “Formy płatności”.


 

7. Odbiór paczki i reklamacje

a) Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, czy niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem. Reklamacje należy przesłać na formularzu reklamacyjnym - można go pobrać kliknąć TUTAJ.

 

b) Należy sprawdzić dokładnie, czy przesyłka nie jest uszkodzona mechanicznie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki należy spisać protokół z pracownikiem Poczty Polskiej lub DPD. Pracownik Poczty Polskiej powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu. Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu Pracownika Poczty Polskiej, należy skontaktować się z Pocztą Polską (telefon znajduje się na stronie internetowej Poczty Polskiej) i zażądać ponownego przyjazdu Pracownika Poczty Polskiej w celu spisania protokołu.

Można tego dokonać w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki.

Następnie należy przesłać spisany protokół wraz z formularzem reklamacyjnym (zamieszczonym powyżej) drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Sprzedający rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych, a następnie powiadomi Kupującego o decyzjach związanych z przyjęciem reklamacji.

Uwaga: Spisanie protokołu szkody nie jest koniecznym warunkiem uwzględnienia reklamacji. W razie braku możliwości spisania protokołu szkody z uwagi na sprzeciw dostawcy przesyłki, o fakcie tym należy poinformować Sklep w zgłoszeniu reklamacji.

 

c) W przypadku innych reklamacji (niezwiązanych z uszkodzeniem podczas transportu) Kupujący ma obowiązek powiadomić SKLEPKROPKAPL w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż w ciągu 2 dni od doręczenia przesyłki.d) Sklep internetowy SKLEPKROPKAPL nie przyjmuje zwrotów żadnych paczek odsyłanych za pobraniem.  

e) Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci Klientowi równowartość centy towaru lub zaoferuje inne do wyboru. Jeżeli konieczny będzie zwrot towaru do Sprzedawcy, należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać dokładny adres i dane kontaktowe do osoby, która wyda przesyłkę kurierowi. Koszt zwrotu towaru do Sprzedającego celem reklamacji zniszczonego lub wadliwego towaru odbywa sie na koszt Sprzedającego. 

f) Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronach www sklepu internetowego. 

8. Zwrot towaru


Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie praw konsumenckich Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki - tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów używania, jest kompletny, w oryginalnym opakowaniu i nie został w żaden sposób zniszczony. 
Zwracany towar należy odesłać na własny koszt, razem z otrzymaną fakturą lub paragonem, na adres siedziby firmy 
”Al-kor Jacek Borowski” ul.Załogowa 6, 58-557 Gdańsk, woj. pomorskie.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia do naszej siedziby zwracanego towaru, przelewem bankowym na wskazane przez Kupującego konto bankowe. Koszt nadania przesyłki i ewentualnego odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

9. Postanowienia końcowe a) 
”Al-kor Jacek Borowski” ul.Załogowa 6, 58-557 Gdańsk, gwarantuje ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997. Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim, instytucjom i innym firmom.  

b) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.  

c) Informujemy, że informacja w polu z ceną 0,00 zł. oznacza, że taki towar będzie wkrótce dostępny w sprzedaży detalicznej

 

d) Wszelkie wątpliwości prosimy wpisywać w polu [INFORMACJE DODATKOWE]. 

e) Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających w umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.  

f) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  

g) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 30 dni od daty zamieszczenia ich na stronie sklepu internetowego www.sklepkropkapl.pl . Przez okres, o którym mowa powyżej, na stronie sklepu internetowego publikowane jest dotychczasowe i nowe brzmienie Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia zawarcia umowy.

Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.

Usługodawca powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Kupującego w okresie realizacji złożonego przez niego zamówienia. Kupujący będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, nie zmienia treści Umów Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawartych przed zmianą Regulaminu oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu.

 

 

Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego.